Начало / Блог / Често задавани въпроси
;

Изграждане под на хладилна камераИзграждане под на хладилна камера


Изграждането на термоизолация в пода може да ви спести поне 30% от консумацията на електричество. 

Допълнително - това ще намали инвестицията в хладилно оборудване поради по-малката необходима мощност.

Свалете файлът за да научите как сами можете да го изградите.


Пожарни изисквания хладилни камериХладилници и хладилни инсталации

от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1

 

Чл. 466. (1) При проектирането на хладилници се спазват изискванията на БДС EN 378 „Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и опазване на околната среда.”

(2) Хладилниците и хладилните инсталации се приравняват към подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2.

(3) Максимално допустимите застроени площи и етажността на хладилниците и хладилните инсталации (с изключение на хладилните камери от незащитени метални конструкции) се определят по табл.5 и 6.

(4) Разрешава се пристрояване или встрояване на хладилници и хладилни инсталации до или в сгради от друг клас на фунционална пожарна опасност, при условие че са отделени от тях с брандмауери.

(5) Изискванията при определяне на класа по реакция на огън и на допустимите площи на топлоизолацията са съгласно табл.7.

(6) Машинните отделения, в които като хладилен агент се използва амоняк, се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5В. Не се допуска разполагане на машинните отделения в подземни помещения. Те се отделят от от останалите помещения с пожарозащитни стени и с хоризонтални пожарозащитни прегради.

(7) Разрешава се изграждането на хладилни камери от носеща незащитена стоманена конструкция и самоносещи изолационни панели при спазване на следните изисквания:

1. камерите се проектират едноетажни;

2. общата площ на камерите не превишава 2000 m2;

3. изолационните панели се проектират така, че стоманената конструкция да е извън обема на камерите;

4. при превишаване на площта по т. 2 хладилните камери се разделят при спазване изискванията по чл. 19.

(8) Хладилните камери се отделят от останалите помещения на хладилника посредством пожарозащитни прегради с огнеустойчивост ЕI 60.

(9) Хладилни камери, работещи с негорим хладилен агент, могат да се разполагат в помещения с общо предназначение, в сгради от фукционален клас Ф 3.

 

Чл. 467. Топлоизолацията на технологичните тръбопроводи и въздуховоди, които преминават през хладилните камери, се проектира от продукти с клас по реакция на огън най-малко С. В местата на преминаване на технологичните тръбопроводи и въздуховоди през пожарозащитни прегради топлоизолацията се изпълнява от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Месечен хладилен бюлетин:

Ще получавате новини свързани с новости в хладилната техника, начини на съхранение и др.

  За контакти
  Офисна част, производство хладилни агрегати:

гр. Пловдив 4027
ул."Ген. Кутузов" №2

Тел : +359 885 145303;

032 940 475

Факс : 032 518 127
Е-майл : frigo@abv.bg
Skype : ivaylo1783
Youtube

хладилни камери хладилна камера хладилна стая хладилна врата хладилни врати плъзгаща врата отваряема врата въртяща врата хладилен агрегат хладилни агрегати хладилно оборудване хладилно съхранение шокова камера шокови камери плодохранилище хладилен форум съхранение на плодове зеленчукохранилище cold storage cold room cold chamber food storage meat storage food storage food freezing